ŠKANDINAVISTIKA

Na katedre sa švédčina študuje v programe švédsky jazyk a kultúra v kombinácii s iným cudzím
jazykom. Zvyčajne s nemčinou alebo angličtinou a dokonca aj s fínčinou. Môžeš študovať tri roky
v bakalárskom štúdiu a pokračovať ďalšie dva roky v magisterskom štúdiu.

Prečo študovať odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo zamerané na švédčinu?
Pretože si nielen osvojíš tento jazyk a oboznámiš sa s kultúrou krajiny, ale švédčina Ti pomôže komunikovať s celou Škandináviou. U nás sa však naučíš aj prekladať a tlmočiť a v budúcnosti tak rozšíriš rady našich absolventov v škandinávskych firmách na Slovensku, alebo prinesieš čitateľom svojimi prekladmi beletrie nové príbehy a nové zážitky.
 

Čo sa naučíš?

 

Švédsky jazyk nemusíš ovládať. Naučia Ťa ho naši zahraniční lektori zo Švédska zo švédskych učebníc. Naučíš sa ho tak, že po troch rokoch bakalárskeho štúdia dokážeš v ňom komunikovať a prekladať jednoduchšie texty a po absolvovaní magisterského štúdia zvládneš aj prekladanie odborných textov a tlmočenia v rôznych oblastiach.
Od tretieho ročníka máš možnosť rozšíriť si znalosti o ďalší škandinávsky jazyk, zvyčajne nórčinu, v poslednom roku aj o islandčinu. Okrem toho máš možnosť študovať na štipendiách vo Švédsku cez projekt Erazmus na univerzite v Lunde alebo na letných jazykových kurzoch.

Nezostávaš ale iba pri jazyku.
Štúdium Ti poskytne teoretické a metodologické základy predmetov, ktoré budeš študovať, oboznámi Ťa so zručnosťami, ktoré budeš potrebovať na to, aby si bol dobrým odborníkom. Poskytne Ti široký kultúrny, lingvistický a translatologický základ, na ktorom môžeš vo svojej praxi spoľahlivo stavať.

Kultúru spoznáš v širokých  škandinávskych súvislostiach. Severská literatúra má svoje korene v islandských ságach a v Edde. Dramatik Strindberg, Ibsen, rozprávkár Andersen, obhajca Slovákov Björnson, autorka rebelky Pipi Dlhej Pančuchy Lindgrenová či Stieg Larsson so svojimi hrdinami Blomkvistom a Lisbeth Salanderovou ako aj ostatná a kriminálna literatúra severu patria do obsahu predmetov rovnako ako filmová tvorba Ingmara Bergmana alebo významný vývozný artikel védska –populárna hudba.

Naši absolventi sa uplatnia v zahraničných firmách s celoškandinávskym pôsobením ako prekladatelia alebo tlmočníci, v európskych inštitúciách – v Európskej komisii alebo Európskom
parlamente, ale aj v mnohých slovenských podnikoch spolupracujúcich so škandinávskymi krajinami.

Tiež však ako prekladatelia krásnej literatúry, ktorej ponuka zo škandinávskych jazykov nielen rastie,
ale je u nás čoraz obľúbenejšia.

Krátka prechádzka frazeologickou krajinou švédskeho jazyka

Vo Švédsku

Vo Švédsku. Sú hlboké lesy, losy a soby a rosomáky, rozprávkové bytosti, polárna žiara a
nebo blízko zeme. Silným a odvážnym chlapom sa tu hovorí Vikingovia.

Vo Švédsku.

Vo Švédsku. ZAPLÁVAŤ SI VODNÍKA znamená zaplávať si nahý. Ak ste VESELÝ LOSOS, ste šťastný človek. Ak však nie ste vo forme, tak vo Švédsku STE POD ĽADOM a tam je dosť ťažké SEDIEŤ AKO ZAPÁLENÁ SVIEČKA, ako päť peňazí. Vtedy môžete rovno hodiť flintu do žita, pardon, vo Švédsku sa HÁDŽE SEKERA DO MORA. Niet divu, že človek tu môže byť BOHATÝ AKO TROL alebo OBROVSKY bohatý, keď tu sa
PREDÁVA KOŽUŠINA A MEDVEĎA EŠTE NIKTO NEZASTRELIL. Aj tu sa teda hovorí najprv hop. A pozor, lebo ak vo Švédsku ROZPRÁVATE O TROLOCH, ONI UŽ STOJA V CHODBE, a sú ešte horší ako vlk za dverami. Nevadí, dôležité, ŽE NA POVALE NEMÁTE ŠKRIATKOV, teda, že vám neuleteli včely. Ak ste na sladké, tak vás poteším: KEĎ VYCHÁDZATE AKO SLNKO, TAK JE CELKOM MOŽNÉ, ŽE ZAPADAŤ BUDETE AKO PALACINKA. Vo Švédsku.

 

Vo Švédsku. Švédska košeľa sa nevolá švédska, ani švédsky stôl, ba ani švédska debna. Vo Švédsku je švédska košeľa jednoducho námornícka, švédsky stôl je bufet a švédska debna iba debna.

Vo Švédsku.

Vo Švédsku. KNÄCKEBRÖD (lámajúci sa chlieb) a slede a zemiaky a losos a krevety a švédska horčica a sladké drievko, to všetko patrí ku Švédsku, to všetko sa je vo Švédsku.
A ešte pizza a falafel a kebab a pirohy.
Vo Švédsku.

 
 

doc. PhDR. Margita Gáborová, Csc.

staroseverská literatúra, švédska literatúra jednotlivých období, fínskošvédska literatúra, Strindberg, Ibsen, moderná severská dráma, tlmočnícke semináre: základy tlmočenia, konzekutívne tlmočenie a simultánne tlmočenie - švédčina

viac

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

švédska fonetika, morfológia, lexikológia, kultúrnopolitické reálie Severu, prekladové semináre zo švédčiny

viac

Josef Wikström

švédsky lektor

švédska jazyková kompetencia, politické reálie Švédska, švédske literárne a kultúrne dedičstvo, kultúra a literatúra Severu

viac

Daniel Kristiansen

nórsky lektor

 

výberový predmet - nórčina

viac

Jonathan Johansson - Stockholm
00:00 / 00:00