Recepcia holandskej a flámskej literatúry na Slovensku

Preklady do slovenčiny (1862 - 2007)

Poznámka: Niektorí flámski autori z holandskej jazykovej oblasti publikovali svoje diela vo francúzštine, ale na Slovensku sú prezentovaní ako Flámi.

Niektorí holandskí autori publikovali svoje diela v angličtie, ale sú prezentovaní ako holandskí autori. V týchto prípadoch uvádzame jazyk, z ktorého preklad vznikol. Ďakujeme profesorovi Wilkenovi Engelbrechtovi za metodologické rady a poskytnutie ním zostaveného zoznamu diel holandskej a flámskej literatúry preložených do slovenčiny, na základe ktorého bol spracovaný tento prehľad.

Fotky z prezentácie výstavy v átriu Filozofickej Fakulty UK nájdete tu.

Pred 1939

Hendrik Conscience

Sbierka vybraných spisov J. Conscience-a.

1) Deje hrabäta Huga z Kraenhovu a jeho priatela Abulfaraga. Dejepisná povesť z XVI. stoletia.

2) Zázračný rok 1566. Dejepisný nástin z XVI. stoletia

De geschiedenis van graaf Hugo van Craenhove en van zijne vriend Abulfaragus Het wonderjaer 1566

Onbekend
Budín: Martin Bagó / Slovenský cirkevný literárny spolek na ústredňom semenišťi pešťanskom
1862

 

Jeho dôstojnosti pánu Jurajovi Tvrdý

Neznámy názov v holandčine

Onbekend
Budín: Martin Bagó
1864

 

Čo matka trpeť môže. Bol v Amerike. Pravdivý príbeh. Náčrt zo života

Wat eene moeder lijden kan. Het goudland.

Onbekend
Trnava: Tlačom a nakladom Adolfa Horovitza
1884

 

Siska z Rozmälu. Pravdivé príbehy panny, ktorá ešte žije.

Siska van Roosemael

M. Beňovský
Trnava: Ad. Horovitz
1884

 

Verná láska. Obraz zo života pospolitého ľudu dľa vzoru Consciencova „Trien“

Trien (Fragment uit De Loteling)

Str. Ferd
Senica: Bežo
1908

1939-1945

Slovenský štát a obnovená Československá Republika

Ernest Claes

Herman Coene

Het leven van Herman Coene

Júlia Májeková

Bratislava: Spoločnosť priateľov klasických knih
1944

 

Joris-Carl Huysmans

Katedrála

La Cathédrale (Frans origineel)

Neznámy prekladateľ

Trnava: Spolok sv.Vojtecha
1948

Nico Rost

Goethe

Goethe in Dachau (uit het Duits)

Ervín Mikula & Miro Procházka

Bratislava: Dukla
1950 (=1949)

preložené do 5 jazykov

Felix Timmermans

Brat František

De harp van Sint Franscicus

Metod Lucký

Kremnica: Serafinský svet
1943

 

Brat František

De harp van Sint Franscicus

Metod Lucký

Prešov: Serafinský svet
1947 (Herdruk)

 

Sedliacky žalm

Boerenpsalm

Bela Fronec

Košice: Verbum
1948

dielo bolo v roku 1989 sfilmované

1950 - 1989

Obdobie komunizmu

Anonym

Lancelot a Alexandrína

Lancelot en Sandrijn (Lanseloet van Denemerken)

Otokar Fischer

Bratislava: s. n.
1956

kniha bola v roku 1970 sfilmovaná

Godfried Bomans

Umenie predávať

De kunst van het verkopen

Š. Šilhan

Línia
17 no. 1 (1984), spec. nr.

 

Simon Carmiggelt

Ľad

Neznámy názov v holandčine

Naďa Rappens­bergerová

Revue svetovej literatúry
17 no. 44 (1985), 21

 

Hugo Claus

Prevolánie k obyvateľstvu

Bericht aan de bewolking

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 118-121

 

Čierny cisár

De zwarte keizer (1958)

Irena Matiašovská

Revue svetovej literatúry
15 no. 6 (1979), 81-83

 

Úžas

De verwondering (1962)

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1983

edícia: Tvorba národov; počet strán originálu 272

Patrick Conrad

Nicklodeon

Nickelodeon I (uit: Mercantile Marine Engineering, 1967)

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 129

báseň z roku 1969

Antoon Coolen

Dedina pri rieke

Dorp aan de rivier

Júlia Májeková&Viliam Turčány

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
1963

v roku 1958 bolo toto dielo sfilmované

Vidiecky lekár

Dorp aan de rivier+ De drie gebroeders (1934)

Júlia Májeková&Viliam Turčány

Bratislava: Tatran
1975 (Herdruk)

edícia: Svetová tvorba; 2. vydanie;

Louis Couperus

O starých ľuďoch veci minulé

Van oude menschen de dingen die voorbij gaan

Júlia Májeková

Bratislava: Tatran (svetová tvorba)
1978

158 strán

Maurits Dekker

Svet nemá čakáreň. Činohra v 3 dejstvách

De wereld heeft geen wachtkamer

Júlia Májeková

Bratislava: Diliza
1958

literárne ceny : Cena Marianne Philips (1955); preložené do jazyka esperanto

Miep Diekmann

Marijn medzi pirátmi

Marijn bij de lorredraaiers (1965)

Júlia Májeková

Bratislava: Mladé letá
1977

edícia: Stopa; preložené do nemčiny, angličtiny, francúzštiny, češtiny, slovenčiny, srbochorváčtiny (Juhoslávia); vydavateľstvo: 's Gravenhage: Leopold

Padu je chlapík

Padu is gek

Júlia Májeková

Bratislava: Mladé letá
1978

 

A. den Doolaard

Bohovia sa vracajú

De goden gaan naar huis

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1974

román napísaný v roku 1966, jeho dej sa ale odohráva niekedy medzi rokmi 1970-2000

Johan Fabricius

Plavčíci kapitána Bontekoea

De scheepsjongens van Bontekoe

Júlia Májeková

Bratislava: Mladé letá
1975

 

Anne Frank

Denník Anne Frankovej, 12. jún 1942 – 1. august 1944

Das Tagebuch von Anne Frank, 12. Juni 1942-1. August 1944 (uit het Duits)

M. Valehrachová & Ružena Jamrichová

Bratislava: Mladé letá
1960

 

Robert van Gulik

Lakový paraván. Červený pavílón (z angličtiny)

Het Chinese lakscherm. Het rode paviljoen

Jarmila Samcová

Bratislava: Smena
1979

 

Strašidelný kláštor. Motív vrbovej halúzky. Opica a tiger (z angličtiny)

Het spookklooster.  Het wilgenpatroon.  Vier vinger en De nacht van de tijger 

Ivan Krčméry

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1979

 

Robin Hannelore (August Obbels)

Nad čím sa z hĺbky duše usmievam

Neznámy názov v holandčine

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 124-125

 

Jan de Hartog

Posteľ s baldachýnom (z angličtiny)

Het hemelbed 

Ján trachta

Bratislava: Diliza
1966

V roku 1952 bolo dielo prvýkrát sfilmované

Kapitán (z angličtiny)

De kapitein 

Bohuslav Kompiš

Bratislava: Mladé letá
1973

 

Faber Heeresma & Heere Heeresma

Bonboniéra pre Belindu. Špeciálne po španielsky. Haló, haló, ste to vy, Plotsky?

Bonbons voor Belinda. Bijzonder Spaans. Hallo, hallo, bent u daar, Plotsky?

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1974

detektívka, 440 strán

Ary den Hertog

Ženy do Jacatry

Vrouwen naar Jacatra

Eva Štroblová

Bratislava: Pravda
1972

preložené do francúzštiny a fínčiny; počet str. prekladu 320

Elizabeth de Jong-Keesing

Privykaj svetu

Wennen aan de wereld (1959)

Júlia Májeková

Bratislava: Smena
1976

preložené do francúzštiny a fínčiny; počet str. prekladu 320

Hubert Lampo

Joachim Stiller

De komst van Joachim Stiller

Irena Matiašovská

Revue svetovej literatúry
15 no. 6 (1979), 72-76

 

Henrik W. van Loon

Rembrandt. Jeho život a doba (z angličtiny)

R.v.R. Het leven en de tijd van Rembrandt van Rijn

Ján trachta

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1958

 

Ivo Michiels

Záhrada medzi psom a vlkom

Tuin tussen hond en wolf

Júlia Májeková

Bratislava: Tatran
1982

kniha získala ocenenie Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Proza

Harry Mulisch

Kamenné svadobné lôžko

Het stenen bruidsbed

Júlia Májeková

Bratislava: Tatran
1968

 

Prsty

Neznámy názov v holandčine

Hana Dujková & Karol Zemanovič

Nedeľná pravda
20 no. 23 (1987), 13

 

Multatuli

Wouterko Pieterse

Woutertje Pieterse

Júlia Májeková & Viliam Turčány

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
1954

Na základe tohto názvu sa vytvoril De Woutertje Pieterse, kde sa odovzdávajú ceny za najlepšie detské knihy

Max Havelaar

Max Havelaar

Júlia Májeková&Viliam Turčány

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
1960

Dielo preložené do 26 jazykov: hebrejčina, maďarčina, chorvátčina, taliančina, turečtina, vietnamčina, arabčina,bulharčina, čínština, dánčina, nemčina, estončina, francúzština, gréčtina, indonézština, japončina, kórejčina, litovčina, nórčina, polština, portugalčina, rumunčina, srbochorvátčina, slovinčina, španielčina; zmienka o diele v Krátkych dejinách nizozemskej litratúry str.83-85; počet str. prekladu 370

Ward Ruyslinck (Raymond De Belser)

Snehová chumelica

De sneeuwstorm (uit: Alle verhalen, 1979)

A.G.

Ľud
33 no. 50 (1980), 10

 

Paul Snoek

Báseň písaná za pomoci ticha; Každodenný obráz

Gedicht met stilte geschreven (uit: Gedichten 1954-1968)

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 122-123

 

Stijn Streuvels

Horúci život

Zomerland

Eduard V. Tvarožek

Turčianský sv. Martin: Matica slovenská
1950

 

Jan Terlouw

Sedem stupňov ku kráľovstvu

Koning van Katoren

Júlia Májeková

Bratislava: Mladé letá
1985

ocenené Gouden Griffel (1972), Tweede Europese Jeugdboekprijs (1973), Ostenrijkse Jeugdboekenprijs (1973), v roku 2012 sfilmované

Felix Timmermans

Pieter Bruegel

Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uw werken geroken (1928)

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1959

1. vydanie v r. 1928, vydavateľstvo: P.N. van Kampen& Zn., Amsterdam

Sedliacky žalm

Boerenpsalm

Vojtech Fronc & Viliam Turčány

Bratislava: Tatran
1970 (nový preklad)

 

Adriaan Brouwer

Adriaan Brouwer

Júlia Májeková

Bratislava: Tatran
1977

 

Jos Vandeloo

Deň mŕtveho boha

De dag van de dode god

Júlia Májeková

Revue svetovej literatúry
14 no. 1 (1978), 117-122

patrí do súboru Een mannetje uit Polen , ktorá sa skladá okrem toho z ďalších 6 poviedok

Neviete, prosím, koľko je hodín?

Hoe laat is het, meneer?

Júlia Májeková

Revue svetovej literatúry
14 no. 1 (1978), 123-133

 

Zvláštna cesta

Neznámy názov v holandčine

Irena Matiašovská

Revue svetovej literatúry
15 no. 6 (1979), 77-80

 

Simon Vestdijk

Piata pečať. Román zo Španielska z čias inkvizície

Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie (1939)

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1961

ediícia: SPKK - Spoločnosť priateľov krásnych kníh

 

Topánky

Neznámy názov v holandčine

Hana Dujková & Oľga Rappensbergerová

Slovenka
32 no. 33 (1980), 22-23

 

Eddy van Vliet

Po Vietname; Starý otec

Na Viëtnam. De oude vader (uit: Van bittere tranen. Kollebloemen e.a. blozende droefheden, 1971)

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 127-128

 

Anne de Vries

Biblia pre deti

Kinderkleurbijbel

Onbekend

Onbekend
1984

Preklad je zo staršej edície a knižka je ilustrovaná jednoduchými kreslenými obrázkami, ktoré zakrývajú detaily tvárí, 233 strán

Biblia pre deti

Kinderkleurbijbel

Onbekend

Onbekend
1985 (dotlač)

 

Theun de Vries

Strašidlo obchádza Európu

Een spook waart door Europa

Júlia Májeková

Bratislava: Práca
1950

román opisujúci udalosti z roku 1848

Svadobná pieseň pre Swaantje

Bruiloftslied voor Swaantje (1956)

Júlia Májeková

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1963

 

Kardinálske moteto

Het motet voor de kardinaal (1960)

Júlia Májeková

Bratislava: Tatran
1966

 

Janwillem van de Wetering

Mŕtvy z hrádze

The Corpse on the Dike (uit het Engels) 1976

Michal Breznický

Bratislava: Smena
1979

edícia: Labyrint

 

Cudzinec v Amsterdame

Outsider in Amsterdam (uit het Engels) 1975

Michal Breznický

Bratislava: Smena
1981

edícia: Máj; Preklad z AJ (písané autorom)

Anton van Wilderode

Balada o človiečikovi

Ballade van de kleine man

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
15 no. 2 (1979), 114-116

 

Johan Winkler

Prídem vám pomôcť, pán doktor

Ik kom u helpen, dokter

Júlia Májeková

Bratislava: Mladé letá
1975

 

Jan Wolkers

Pastor v slamenom klobúku

De dominee met de strooien hoed

Júlia Májeková

Revue svetovej literatúry
25 no. 7 (1989), 65-80

1990 - 1992

Česko-slovenská federatívna republika

Robert van Gulik

Čínske vraždy v bludisku. Čínske vraždy klincom (z angličtiny)

Labyrint in Lan-fang. Nagels in Ning-tsjo

Michal Breznický & Jan Kvapil

Bratislava: Pravda
1990

názvy v holandčine: Labyrint in Lang-Fang. (1950), Nagels in Ning-Tsjo; písané autorom po anglicky, neskôr preložené autorom do holandčiny; v r. 1981 vyšlo prvýkrát v holandčine, vydavateľstvo 's Gravenhage: Van Hoeve

Záhada čínskeho klinca (z angličtiny)

Nagels in Ning-tsjo 

Oľga Ruppeldtová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2003

názov v holandčine: Nagels in Ning-Tsjo

Prípad čínskeho zlata. Prípad čínskeho jazera (z angličtiny)

Fantoom in Foe-lai. Meer van Mien-yuan (1957)

Ondrej Laurinc

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1991

napísané autorom po anglicky, neskôr preložený autorom do holandčiny (Fantoom in Foe-lai); preložený do 29 jazykov; prvá séria Rechter Tie, vyšlo ako 4. v poradí

Prípad čínskeho zvona

Klokken van Kao-Yang

Ondrej Laurinc

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1992

počet str. prekladu 216

Johan Huizinga

Jeseň stredoveku. Homo ludens (z angličtin)

Herfsttij der middeleeuwen. Homo ludens 

Viktor Krupa & Ivan Mojík

Bratislava: Tatran
1990

autorovo najúspešnejšie dielo, preložené do 27 jazykov

Po 1993

Slovenská Republika

Kader Abdolah

Dom pri mešite

Het huis van de moskee

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2009

preložený do albánčiny, arabčiny, bosniačtiny, bulharčiny, katalánčiny, čínštiny, dánčiny, nemčiny, angličtiny, fínčiny francúzštiny, gréčtiny, maďarčiny, islandčiny, indonézštiny, taliančiny, litovčiny, nórčiny, poľštiny, rumunčiny, ruštiny, srbčiny, slovinčiny, slovenčiny, španielčiny, češtiny, turečtiny a švédčiny

Adam Frank

Dôvernosti pre oslie ucho

Confidenties aan een ezelsoor

Beáta Tománková

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

J. Bernlef (Hendrik van Mensen)

Chiméry

Hersenschimmen

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
41 no. 1 (2005), 2-70

preložené do vyše 20 jazykov, kniha sa v Holandsku odporúča na niektorých zdravotníckych školách ako dodatkova literatúra pre budúcich geriatrických ošetrovateľov

Stratený syn

De verloren zoon

Marta Maňáková

Bratislava: Európa
2007

dielo preložené len do slovenského jazyka; dielo v tradícii robinsonád; literárne ceny: 1984 
cena Constantijn Huygens;1994 cena P.C. Hooft  za celoživotné dielo; počet str. prekladu 144

Jacob Biesheuvel

Motocykel na mori

Brommer op zee

Adam Bžoch

Dotyky, časopis pre mladú literatúru
5 no. 9/10 (1993), 23-24

 

Ferdinand Bordewijk

Charakter. Román o synovi a otcovi

Karakter (1938)

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2003

preložené do 10 jazykov; v roku 1997 filmové spracovanie; získalo Oscara

Bloky

Blokken (1931)

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
41 no. 1 (2005), 86-101

počet str. orig. 154

Phil Bosmans

Kľúč šťastia

Bloemen van geluk moet je zelf planten

Zuzana Černá

Bratislava: Don Bosco
2001

motivačný literatúra, autor bol mníchom

Menno ter Braak

Eseje

Essays

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2014

výber z esejí Menna ter Braaka

Stefan Brijs

Tvorca anjelov

De Engelenmaker

Andrea Janečková (v Revue chybne uvedená Zuzana Pištová)

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Jeroen Brouwers

Drevo

Het hout (2014)

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2017

 

Popraskaná červeň

Bezonken rood

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
1 (2000)

 

Diane Broeckhoven

Jeseň života

De herfst van het leven

Annamária Vrbová

Revue svetovej literatúry
1 (2015)

 

Louis Couperus

Psyché

Psyché

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2008

preložená do bulharčiny, angličtiny, francúzštiny, maďarčiny, macedónčiny, slovenčiny; toto dielo rozoberá Adam Bžoch vo svojej knihe Holandské portréty

Bernard Dewulf

Malé dni

Kleine dagen

Annamária Vrbová

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Germain Droogenbroodt

Ako čepeľ mrazu (z angličtiny a nemčiny)

Neznámy názov v holandčine

Milan Richter

Bratislava: ESA
2000

názov knihy je rovnomenný s jednou z básní z tejto zbierky. Básne sú preložené z autorizovaných nemeckých a anglických verzií pôvodných vydaní (Kennst du das Land? Do You Know the Country?; Tastbare Abwesenheit; Palpable Absence; Gespräch mit dem Jenseits, Conversation with the Hereafter; The Road; Fragile Balance)

Frederik van Eeden

Malý Johannes

De kleine Johannes (1887)

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2015

preložené do 28 jazykov

Willem Elsschot

Syr

Kaas

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2010

preložené do 30 jazykov; prvýkrát preložené do českého jazyka (Lída Faltová) v roku 1936; najprekladanejšia kniha flámskej literatúry; informácie o diele uvedené v Krátkych dejinách nizozemskej litratúry; počet str. prekladu 114

Marcellus Emants

Spoveď z pozostalosti

Een nagelaten bekentenis

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2010

1978 bolo dielo divadelne spracované

Erasmus

Chvála bláznivosti

Laus stultitiae (Lof der zotheid)

Daniela Prónayová

Svätá Júr: Relations
2000

Vydavateľstvo spolku slovenských autorov

Anne Frank

Denník Anny Frankovej

Het Dagboek van Anne Frank

Adam Bžoch

Bratislava: Archa
1996

 

Denník Anny Frankovej

Het Dagboek van Anne Frank

Adam Bžoch

Bratislava: Ikar
2006 (dotlač)

 

Denník Anny Frankovej

Het Dagboek van Anne Frank

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2015 (dotlač)

 

Paul Glaser

Tanec s nepriateľom

Tante Roosje. Het oorlogsgeheim van mijn familie (2010)

Veronika Hančuľáková

Bratislava: Motýľ
2014

dielo sa rozhodol napísať po tom, čo v Auschwitzi našiel kufor so svojím priezviskom

Peter Goes

Neznámy názov v slovenčine

Cesta časom

Marta Maňáková

Bratislava: Artforum
2018

Hendrik Groen

Tajný denník Hendrika Groena

Pogingen iets van leven te maken

Adam Bžoch

XYZ
2017

Neznámy názov v Slovenčine

Zolang er leven is

Adam Bžoch

Albatros Media Slovakia (mediálna spoločnosť spravujúca niekoľko vydavateľstve)
pripravuje sa!

Robert van Gulik

Červený pavilón (z angličtiny)

Het rode paviljoen

Jarmila Samcová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2001 (Herdruk)

detektívny príbeh o sudcovi Ti - skutočnej historickej postave

Lakový paraván (z angličtiny)

Het Chinese lakscherm

Jarmila Samcová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2001 (Herdruk)

séria obsahuje 17 kníh, všetky sú od Roberta van Gulika

Cisárova perla (z angličtiny)

De parel van de Keizer (1963)

Olga Ruppeldt­ová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2002

edícia: Zelená knižnica; Súčasť románovej edície Rechter Tie (Sudca Ti)

Čínske bludisko (z angličtiny)

Labyrint in Lan-fang  

Veronika Redererová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2003 (Herbewerking)

prvý fiktívny príbeh napísaný týmto autorom, založený na skutočnom prípade

Záhada čínskeho klinca (z angličtiny)

Nagels in Ning-tsjo

Olga Ruppeldt­ová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2003 (Herbewerking)

 

Sudca Ti (z angličtiny)

Zes zaken voor Rechter Tie

Olga Ruppeldt­ová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2004

knihy sú založené na čínskej novele z 18. storočia, všetky romány o sudcovi Ti boli preložené do slovenčiny, v niektorých prípadoch je rozdiel v preklade názvu románu medzi jeho prvým a ďalším vydaním

Vražda v Kantone (z angličtiny)

Moord in Canton 

Olga Ruppeldt­ová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2004

dielo preložené do francúzštiny, fínčiny a angličtiny; počet strán prekladu 205

Náhrdelník a kalabasa (z angličtiny)

Halssnoer en kalebas

Olga Ruppeldt­ová-Andrášová

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2005

po roku 1957 vychádzajú ďalšie jeho romány v angličtine, neskôr sa prekladajú do čínštiny

Opica a tiger (z angličtiny)

Vier vingers. De nacht van tijger 

Ivan Krčméry

Bratislava: Slovenský spisovateľ
2009

Vyšlo aj v súbore troch detektívnych príbehov pod názvom Strašidelný kláštor/Motív vŕbovej halúzky/Opica a tiger

Hella S. Haasse

Nebezpečná známosť alebo Daalenberské listy

Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven (1976)

Adam Bžoch

Bratislava: Aspekt
2001

Poľská a slovenská verzia vydaná vďaka príspevku od Literair Productiefonds

Skrytý prameň

De verborgen bron

Marta Maňáková

Revue svetovej literatúry
43 no. 3 (2007), 2-43

 

Záhrady v Bomarze

De tuinen van Bomarzo

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2018

Judith Herzberg

27 ľúbostných piesní

27 liefdesliedjes

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
1 (2000)

Johan Huizinga

Kultúra a kríza

In de schaduwen van morgen Nationalisme en partiottisme Geschonden wereld

Adam Bžoch

Bratislava: Kalligram
2002

 

Kultúra Nizozemska v 17. storočí

Neznámy názov v holandčine

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2011

počet strán prekladu 112

Kultúrnohistorické eseje

Cultuurhistorische verkenningen

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2016

 

Stan Lauryssens

Salvador Dali

Dalí en ik

Nataša Holinová

Fragment
2009

 

Tom Lanoye

Celibát

Celibaat (1993)

Marta Maňáková

Divadelný ústav Bratislava
2008

 

Erik Menkveld

Veľké mlčanie

Het grote zwijgen (2011)

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2014

preložené iba do slovenčiny

Peter Minten

Muž pred dverami

De man voor de deur

Katarína Čermáková

Revue svetovej literatúry
1 (2015)

 

Thomas Möhlmann

Tekutý chlapec - Otvorené kohútiky

De vloeibarejongen (2005)

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
48 no. 4 (2012), 85-96.

 

Marcel Möring

East Bergholt

East Bergholt (in: Een keuze uit zijn werk)

Adam Bžoch

Romboid
29 no. 2 (1994), 78-94

 

Harry Mulisch

Dve ženy

Twee vrouwen

Adam Bžoch

Bratislava: Danubiapress
1993

kniha bola v roku 1979 sfilmovaná

Objavenie neba

De ontdekking van de hemel

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2006

preložené do takmer 20 jazykov; v roku 2007 vyhlásené za najlepšiu knihu všetkých čias v holandčine

Nescio (Jan Hendrik Frederik Grönloh)

Vyžierač. Titankovia. Malý básnik. Mene Tekel

De uitvreter. De Titaantjes. De kleine dichter. Mene tekel.

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2009

dielo preložené do taliančiny, španielčiny, turečtiny, maďarčiny, poľštiny, angličtiny, francúhštiny, dánčiny, švédčiny, indonézštiny; inšpirácia Multatulim; Ocenenia: cena Marianne Philipsprijs (1954); novely boli v roku 2007 vybrané na zoznam najlepších holandských kníh; počet strán prekladu 112

Martinus Nijhoff

Awater

Awater

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2012

 

Cees Noteboom

Nasledujúci príbeh

Het volgende verhaal

Adam Bžoch

Bratislava: Hevi
1995

nominácie: International Dublin Literary Award. Vyhrala v roku 1993 European Literary Prize

Nasledujúci príbeh

Het volgende verhaal

Jana Rakšányiová

Revue svetovej literatúry
01 (1997)

 

Ako sa stať Európanom?

De ontvoering van Europa (1993)

Teodora Chmelová

OS
1 (1998), 62-64

počet str. orig. 95

V holandských horách

In de bergen van Nederland

Adam Bžoch

Bratislava: Slovenský spisovateľ
1999

 

Eseje

Eseje

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
36 no. 1 (2000), 49-55

článok pod názvom Eseje zahŕňa 2 preložené ukážky Ceesa Nootebooma Európske spomienky (Europese herinneringen) a Úpadok prorokov (De val der profeten)

Európske spomienky. Úpadok prorokov

Europese herinneringen. De val der profeten

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
1 (2000)

 

Stratený raj

Paradijs verloren

Marta Blašková Maňáková

Bratislava: Európa
2010

dielo má rovnaký názov jako báseň Johna Miltona zo 17. storočia

Koen Peeters

Veľký európsky román

Grote Europese roman

Alexandra Andreasová

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Gerard Reve

Večery

De avonden

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2007

dielo preložené do 15 jazykov: nemčina, angličtina, afrikánčina, francúzština, hebrejčina, maďarčina, chorvátčina, taliančina, nórčina, španielčina, vietnamčina, švédčina, slovenčina; informácie o diele uvedené v Krátkych dejinách nizozemskej literatúry str.102; počet str. prekladu 184

Thomas Rosenboom

Chlapec s husľami

De jongen met de viool

Adam Bžoch, Marta Maňáková

Bratislava: Európa
2008

 

Verejné práce

Publieke werken

Adam Bžoch

Bratislava: Kalligram
2013

román, ocenenie Libris Literatuurprijs (2000)

Annie M. G. Schmidt

Špinuška

Floddertje (1973)

Adam Bžoch

Verbarium
2015

 

Jan Jacob Slauerhoff (Jan Slauerhoff)

Zakázaná ríša

Het verboden rijk

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2006

Je to zbierka, ktorá je tvorená z  8 častí.

Pena a popol

Schuim en asch (1930)

Adam Bžoch

Bratislava: Európa
2013

edícia: Tulipán; do slovenčiny vydané s podporou NederlandsLetterenfonds

F. Springer

Quissama

Quissama

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2003

 

Peter Terrin

Post Mortem

Post mortem

Katarína Čermáková

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Felix Timmermans

Brat František. S myšlienkami pápeža Františka

De harp van Sint Franciscus

N.N. (=Meto Lucky)

Bratislava: Serafín
2013

životopis svätého Františka s výberom príhorovov sv. Františka

Marten Toonder

Pán Bommel a dáma s truľkom

Heer Bommel en de Trullenhoedster

Adam Bžoch

Revue svetovej literatúry
28 (1993), 147-169

6.9.1966 vyšla táto rozprávka po prvýkrát; v r. 1997 bola spracovaná na muzikál (Trullenhoedster); rozprávka bola preložená do slovenčiny, nemčiny (Trüllenhüterin) a do jazyka Sranan (Trula kwekuma)

Prekladateľský projekt Marten Toonder

Fragmenten van: Heer Bommel en de Trullenhoedster; De uitvalsels; De bovenbazen

Adam Bžoch

Rotterdam: Story International
1993

 

Bob den Uyl

Zabijak

De moordenaar (in: Een zachte fluit­toon)

Adam Bžoch

Dotyky, časopis pre mladú literatúru
5 no. 9/10 (1993), 21-23

 

Christophe Vekeman

Rodinná návšteva

Familiaal bezoek

Benjamin Bossaert

Revue svetovej literatúry
1 (2015)

 

Henric van Veldeke

Krásne slovo, sladká melódia

25 minneliederen (oorspr. uitgave J. Notermans, 1977)

Ľubomír Feldek & Mojmír Grygar

Bratislava: Edition Ryba
2003

počet strán prekladu 61

Max Velthuijs

Žabiak a cudzinec

Kikker en de vreemdeling

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2005

pre deti, počet strán: 24

Annelies Verbeke

Autobus 88

Bus 88

Andrea Janečková

Revue svetovej literatúry
1 (2015)

 

Lasička a jeho korisť

Groener gras

Ján Pánik

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Paul Verhaeghe

Láska v časoch samoty: tri eseje o pude a túžbe

Liefde in tijden van eenzaamheid: drie verhandelingen over drift en verlangen (2005)

Pavol Orlický

Bratislava: Drewo a srd
2006

 

Neznámy názov 

Autoriteit

neznámy prekladateľ

Citadella
pripravuje sa!

 

Simone van der Vlugt

Modrá ako noc

Nachtblauw (2016)

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2017

 

Tom Van de Voorde

Otázky Šivovi. Aj vrahovia na bicykloch. Otázky Nede. Basidži. Cudzinecký piknik

Vragen aan Shiva. Ook fietsende moordenaars. Vragen aan Neda.      De vreemdelingenpicknick

Adam Bžoch

Bratislava: Ars poetica, medzinárodný festival poézie
2010, p. 267-272

V 2013 bola zbierka, ktorej súčasťou je Vragen aan Shiva nominovaná na cenu Herman De Connick prijs pre najlepšiu básnickú zbierku.

Kaat Vrancken

Jé, jé, jé

Hannah, kom je dansen? (1997)

Jana Cviková, Dominika Formánková, Adam Bžoch

Bratislava: Aspekt
2005

ThéTjong-Khing (ilustrátor)

Johan Winkler

Prídem Vám pomôcť, pán doktor

Ik kom u helpen, dokter (1955)

Júlia Májeková

Trnava
1995 (Herdruk)

1 vydanie v roku 1970, Mladé letá
ďalšie vydanie v roku 1995, Spolok svätého Vojtecha v Trnave; počet str. orig. 119

Jan Wolkers

Turecký med

Turks fruit

Adam Bžoch

Bratislava: Slovart
2011

 

Anna Coudenys a William Peynsaert

V kotle

In de ketel

Zuzana Pištová

Revue svetovej literatúry
3 (2015)

 

Autori viacerých básní:
Anton van Wilderode, Hubert van Herrewegen, Hugo Claus, Paul Snoek, Robin Hannelore, Stefaan van den Bremt, Eddy van Vliet, Patrick Conrad

Výber z flámskej poézie

Onbekende Nederlandse titel

Peter Štilicha

Revue svetovej literatúry
2 (1979)

 

Autori originálov:
Hugo Claus, Kristien Hemmerechts, Geert van Istendael, Monika van Paemel, Herbert Van Uffelen, Paul de Wispelaere

Romány psychologické flámske – úryvky

Onbekende Nederlandse titel

Jana Rakšányiová

Revue svetovej literatúry
4 (1998)

Zväzky príbehov a básní

1993 – preklad Adam Bžoch, Close Encounter – Blízke stretnutie: Bratislava – Amsterdam. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR & Mestská galéria Bratislavy. Verhalen van Armando, Leonard Nolens, Michaël Zeeman, Elma van Haren, C.O. Jellema

1994 – preklad Adam Bžoch, Súčasná holandská literatúra, gepubliceerd in Fragment 2 (1994), 16-64. Gedichten en verhalen van C.O. Jellema, Dirk van Weelden, Michaël Zeeman. Elma van Haren, Leonard Nolens.

1998 – preklad Jana Rakšányiová, Romány psychologické flámske – úryvky. Gepubliceerd in Revue svetovej literatúry 34 no. 4 (1998), 90-91, 102-112, 122-131. Bloemlezing van Vlaamse auteurs – Hugo Claus, Kristien Hemmerechts, Geert van Istendael, Monika van Paemel, Paul de Wispelaere. Inleiding van Herbert van Uffelen.

 

2000 – preklad Adam Bžoch, Blok nizozemskej literatúry. Gepubliceerd in Revue svetovej literatúry 36 no. 1 (2000), 2-55. Bloemlezing van Nederlandse auteurs – Jeroen Brouwers, Judith Herzberg, Cees Nooteboom.

2013 – preklad Alexandra Andreasová, Holandská dráma. Bratislava: Divadelný ústav 2013. Bevat: Gerardjan Rijnders, Silicone, Judith Herzberg, Kras, Rob de Graaf, De Biel en Marijke Schermer, Klei.

Použitá literatúra:

Linzbotková, Júlia & Molnár, Ján. 1989. Literatúra Holandska, Portugalska, Belgicka, Írska, Islandu, Grécka a latinská literatúra na Slovensku 1945-1976: bibliográfia prekladov. Bratislava: Alfa.

Najvýznamnejší prekladatelia

Júlia Májeková (* 27. december 1919, Viedeň – † 30. január 1991, Bratislava) bola prvou prekladateľkou diel z holandskej a flámskej literatúry do slovenčiny, redaktorkou vo vydavateľstve Tatran a Lúč.

Viac informácií o prekladateľke vypracovali a zverejnili naši študenti na portáli Wikipedia.

Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. (* 22. marec 1966, Bratislava) je slovenský literárny vedec, germanista, nederlandista a v súčasnosti najaktívnejší prekladateľ nizozemskej literatúry na Slovensku.

Viac informácií o prekladateľovi vypracovali a zverejnili naši študenti na portáli Wikipedia.

Postery k vybraným témam