NEDERLANDISTIKA

- Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva otvára dvere do mnohých profesií vyžadujúcich nie len znalosť cudzieho jazyka na výnimočnej úrovni, ale aj schopnosť logicky myslieť, vyjadrovať sa a ovládať kultúrne súvislosti o holandskej jazykovej oblasti.
- Štruktúra predmetov bakalárskeho a magisterského štúdia je zostavená tak, aby študentov pripravila nie len po jazykovej stránke, ale aj naučila praktické zručnosti a vedomosti zodpovedajúce pracovnému trhu.
PREČO SA STAŤ PREKLADATEĽOM?
- Málo rozšírené jazyky, akým je holandčina, predstavujú spoločenské špecifikum a ojedinelosť, a preto sú dlhodobo veľmi žiadané nie len na tlmočníckom, prekladateľskom trhu, ale aj v mnohých iných odvetviach podnikateľského či kultúrneho prostredia.
- Holandské a Belgické kráľovstvá predstavujú strategických obchodných a politických partnerov Slovenska, čo vytvára neustály dopyt po úspešných absolventoch nie
len doma ale aj v zahraničí.
PREČO HOLANDČINA?
- Oddelenie nederlandistiky študentom okrem rodeného hovoriaceho lektora a špičkových vyučujúcich ponúka aj pravidelné prednášky lektorov z holandskej jazykovej oblasti a početné iné aktivity.
- Študenti holandského jazyka majú možnosť absolvovať zahraničné pobyty na partnerských univerzitách v Belgicku a v strednej Európe v rámci programom Erasmus+, Ceepus alebo absolvovať jazykové kurzy v zahraničí organizované Holandskou Jazykovou Úniou
- Filozofická Fakulta ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku ponúka holandský jazyk a kultúru ako magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo, tlmočníctvo, prípadne  jednoodborové bakalárske štúdium v rámci programu DCC.
PREČO FILOZOFICKÁ FAKULTA UK?

Počas štúdia

 • sa oboznámiš so základmi nederlandistiky, krajinovedou Holandska, Belgicka a Surinamu

 • sa prakticky zžiješ s holandským jazykom a jeho teóriou, ako aj kultúrou a literatúrou daných krajín

 • získaš prehľad o sociokultúrnej, politickej a hospodárskej situácii v nizozemskej jazykovej oblasti

 • naučíš komunikovať vo sférach interkultúrnej a hospodárskej výmeny, v organizačných štruktúrach a v cestovnom ruchu.

Po absolvovaní magisterského štúdia môžu naši absolventi pôsobiť ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, interkultúrni mediátori a pod.

Pozrite si blog o našich aktivitách a
dozviete sa viac o možnostiach študentov nederlandistiky.

 

Vedeli ste že, ...

- holandčina je materinským jazykom pre 22 miliónov ľudí, úradným jazykom je okrem Holandska aj v Belgicku, na Suriname, v Holandských Antilách a na Arube.

- lucifer znamená zápalka.

- v Holandsku je 22,6 miliónov bicyklov, čo je o 6 miliónov viac ako počet obyvateľov.

- v Belgicku sa vyrába viac než 1600 rôznych druhov piva.

- 1/5 holandskej pôdy tvoria poldre, vytvorené vysušením mora.

- známa socha cikajúceho chlapca Manneke Pis je len 58 centimetrov vysoká.

- mesto New York bolo založené holanďanmi ako New Amsterdam, Pieter Minuit od domorodcov odkúpil "bezcenný" Manhattan za 60 guldenov.

- takmer každý diamant na svete aspoň raz "navštívil" prístavné mesto Antverpy.

- sviatok Svätého Mikuláša, prípadne americký Santa Claus je "holandský vynález" a popri narodeninách kráľa je to najväčší sviatok v roku, väčší než Vianoce.

- socha Madonny s dieťaťom v Brugách je jediná Michelangelova socha mimo územia Talianska.

- holandský kráľ Willem-Alexander desaťročia tajne pracoval ako pilot pre súkromnú spoločnosť.

 
 

Štúdium nederlandistiky ponúkame ako dvojodborové štúdium v kombináciách

 • anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra

 • francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra

 • holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra

 • holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

Kompletný zoznam študíjnych odborov ponúkaných na FiF UK nájdeš tu.

Od roku 2008 sa oddelenie nederlandistiky podieľa na cezhraničnom študijnom programe Joint Bachelor Holandčina v stredoeurópskom kontexte.

Oddelenie nederlandistiky sa vedecky orientuje na translatológiu, vyvíja intenzívnu medzinárodnú vedeckopedagogickú spoluprácu v rámci výskumných projektov s príbuznými pracoviskami v okolitých štátoch ako i v Holandsku a Belgicku. V rámci série Studia Nederlandica Universitatis Comenianae Bratislavensis vydalo 7 publikácií, vytvárala literárno-prekladové databázy, glosáre a pôsobí na vzniku učebníc a slovníka.

ČLENOVIA ODDELENIA NEDERLANDISTIKY

PROF. PHDR. JANA RAKŠÁNYIOVÁ, CSC.

Vedúca oddelenia nejderlandistiky

Vyučuje predmety: úvod do nederlandistiky, interkultúrna komunikácia, prekladové semináre

Odborné oblasti:  translatológia, štylistika, interkulturalita (germanistika a nederlandistika)

e-mail: jana.raksanyiova@uniba.sk Miesťnosť: G247 Tel: 02 / 52920176

Konzultačné hodiny: streda 12:30 - 14:00

DOC. MGR. MARKETA ŠTEFKOVÁ, PHD.

Vyučuje predmety: morfológia a syntax holandčiny, rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine, interkultúrny manažment, tlmočnícka technika (konzekutívne a simultánne tlmočenie),

Odborné oblasti: právny preklad a tlmočenie

 

e-mail: marketa.stefkova@uniba.sk Miesťnosť: G250 Tel: 02 / 59339117

Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30

LIC. BENJAMIN BOSSAERT

flámsky lektor

Vyučuje predmety: jazykové cvičenia, fonetika holandčiny, dejiny Holandska a Belgicka, rozbor diel a dejiny nizozemskej literatúry, odborná komunikácia v holandčine, štylistika holandčiny, preklad do holandčiny, hobbykurz pre verejnosť

Odborné oblasti: holandská literatúra, dejíny nizozemska, kultúrne dejíny. slovenské národné hnutie a flámske národné hnutie. analýza diskurzu a imagologika


e-mail: benjamin.bossaert@uniba.sk Miesťnosť: G250 Tel: 02 / 59339117

Konzultačné hodiny: streda 10:45 - 12:15

MGR. MILAN POTOČÁR

interný doktorand

Vyučuje predmety: morfológia holandského jazyk, syntax, frazeológia a prekladové semináre z nemeckého jazyka.

Odborné oblasti: evaluácia kvality právneho prekladu z a do holandského jazyka


e-mail: milan.potocar@uniba.sk Miesťnosť: G251/A Tel: 02 / 59 339 117

Konzultačné hodiny: pondelok 12.00-13.30

MGR. MICHAL HOMOLA

interný doktorand

Vyučuje predmety: syntax holandčiny, interkultúrny manažment

Odborné oblasti: technológie v procese prekladu, umelecký preklad

e-mail: homola28@uniba.sk Miesťnosť: G 244 Tel: 02 / 59 339 187

Konzultačné hodiny: podľa dohody

Aktuálne informácie

Trvanie kurz: 28.10. 2017 – 30.4. 2018 / 10 lekcií

Úroveň: A2

Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny

Čas a miesto konania kurzu: štvrtok 17.30 do 19.00 hod

Kontakt

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
 

Filozofická fakulta UK,
oddelenie nederlandistiky, G250

Gondova 2, 814 99 Bratislava

Tel: 02 / 59339117

Thanks! Message sent.

Projekty

Recepcia holadskej a flámskej literatúry na Slovensku

Študenti druhého ročníka odboru holandský jazyk a kultúra rozpracovali tému prekladu a recepcie holandskej a flámskej literatúry na Slovensku.

Svoj projekt odprezentovali v átriu Filozofickej Fakulty. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Študenti nederlandistiky prehlbujú svoje poznanie holandského jazyka a kultúry aj pomocou početných aktivít organizovaných oddelením nederlandistiky. Majú tiež možnosť absolvovať viaceré pobyty vďaka zahraničným viacerým partnerstvám. Pozri si blog o našich aktivitách a dozvieš sa sa viac.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Oddelenie nederlandistiky je hlavným riešiteľom projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na vzdelanie v oblasti komunitného tlmočenia.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Oddelenie nederlandistiky je hlavným riešiteľom projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na vzdelanie v oblasti komunitného tlmočenia.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Lange Frans en Baas B - Het land van
00:00 / 00:00