VIAC NEŽ LEN JAZYKY
 

KATEDRA GERMANISTIKY NEDERLANDISTIKY A ŠKANDINAVISTIKY

  • Facebook - White Circle
  • uk vytah
  • fif uk vytah

PRACOVISKÁ

GERMANISTIKA

NEDERLANDISTIKA

ŠKANDINAVISTIKA

O čom to ten Goethe vlastne píše?

Keby tie mlyny vedeli rozprávať!

To Slnko nie a nie zapadnúť...

 

5. November 2018, 14.20-15.50 Uhr, R. G236

Mehr informationen zum Vortrag

Mehr informationen zur Buchpräsentation

Aktuelles

Termíny štátnic a obhajob záverečných prác 2022 leto a jeseň klikni sem

NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET:
Výberový seminár DISKURZNÁ ANALÝZA (bpSV-350/21)

  • ponúka hlbšie pochopenie vzťahu jazyk – spoločnosť

  • vysvetlí základné pojmy diskurznej analýzy

  • naučí študenta/študentku pracovať s analytickým inštrumentáriom

  • vo vyučovacom jazyku: slovenskom

  • koná sa v utorok 12:35 – 14:05.

  • v prípade záujmu sa prihláste cez AIS alebo napíšte na katarina.motykova@uniba.sk

Harmonogram AR 2021/2022

Deň otvorených dverí 22.01.2022 pre záznam z podujatia kliknite sem


 

DLIT Projekt

Medzinárodný projekt „DLIT: Holandská literatúra v preklade“ je spoločným dielom dovedna štrnástich krajín a jazykových oblastí vrátane Slovenska. Jeho cieľom je priblížiť širokému publiku (nielen literárnym vedcom, ale aj študentom, prekladateľom, vydavateľom, učiteľom, kritikom...) výsledky výskumu recepcie holandskej a flámskej literatúry, poskytované medzinárodnými odborníkmi z daných krajín. Výsledkom je webová stránka, ktorá okrem holandskej literatúry v určitej krajine vo všeobecnosti predstavuje aj jej vydavateľov, autorov, prekladateľov atď. Výskum je realizovaný na základe údajov v nástroji DLBT pozostávajúcom z dvoch knižníc a databáz – databázy prekladov, adaptácii a databázy recepčných dokumentov. Projekt je potenciálne udržateľným aj z dlhodobého hľadiska vďaka vytvoreniu redakčných rád v jednotlivých krajinách. Zo strany recepcie holandskej a flámskej literatúry na Slovensku je zodpovedným riešiteľom Mgr. Benjamin Bossaert, Ph.D., pri zbere a analýze dát asistuje Mgr. Ivana Trubirohová.

DLBT-LOGO-_1_edited.jpg

Interkultúrny manažment - projekt

Vítame vás na webe, kde vám k nahliadnutiu poskytujeme náš skupinový projekt vo forme drobného výskumu v kompletnej verzii – od úvodu až po samotný záver. Pracoval na ňom kolektív tvorený trinástimi študentkami odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo a jeho cieľom bolo okrem iného vyvolať záujem o slovenský jazyk nielen zo strany nás ako študentiek, ale aj vás ako zvedavých čitateľov. Veríme, že rovnako ako nás, aj vás výskum príjemne obohatí o nové, zaujímavé poznatky.

ČLENOVIA KATEDRY

Učiteľský zbor

LIC. BENJAMIN BOSSEART

Flámsky lektor holandčiny.

    

 

viac

DOC. PhDR. MARGITA GÁBOROVÁ, CSC.

venuje sa švédskemu jazyku, literatúre a kultúre.

viac

MGR.ELENA GAJDOŠOVÁ

Doktorandka venujúca sa prekladu a právnym korpusom

viac

PHDR. ZUZANA GULDANOVÁ, PHD.

Študijna poradkyňa. 
Jej oblasti sú právny preklad, odborný preklad a konzekutívne tlmočenie

viac

DANIEL KRISTIANSEN

Lektor z Nórska vyučuje výberový
predmet Nórčina

viac

PHDR. ERIKA MAYEROVÁ, PHD.

Doma je hlavne v nemeckej gramatike a staršej nemeckej literatúre

viac

Foto Niklas Schlottmann.jpg

NIKLAS SCHLOTTMANN

Jazykový asistent DAAD

viac

MGR. MILAN POTOČÁR, PhD.

člen projektu Erazmus+, PACI na oddelení nederlandistiky

 

viac

MGR. KATARÍNA MOTYKOVÁ PHD.

Vyučuje predmety zamerané na rozvoj švédskej jazykovej kompetencie a severskú krajinovedu

viac

JOSEF WIKSTRÖM

Švédsky lektor učí jazykové cvičenia

viac

MGR. TOMÁŠ SOVINEC, PHD.

Vyučuje konzekutívne a simultánne tlmočenie, CAT nástroje

viac

DOC. PHDR. JAROSLAV STAHL, PHD.

Pedagóg konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, odborného prekladu a praxeológie tlmočenia

viac

Dr. Angelika SCHNEIDER

DAAD Lektorin

Nemecká lektorka pomáha cibriť nemčinu a prehlbovať znalosti o súčasnej nemeckej kultúre

viac

Angelika Schneider foto klein.png

MARIKA STRÍŽOVÁ

Sekretárka vždy ochotná pomôcť.

viac

MGR. MONIKA ŠAJANKOVÁ PHD.

Venuje sa lexikológii, didaktike a frazeológii

viac

DOC. JOZEF TANCER PHD.

Vedúci katedry. Venuje sa aj nemeckojazyčnej literatúre​ a výskumu viacjazyčnosti. 

viac

Diana B. Foto vacsie.jpg

MGR. DIANA BALOGÁČOVÁ

Interná doktorandka: venuje sa problematike autobiografických naratívov karpatských Nemcov

viac

MMMAG. ANGELIKA VYBIRAL

 

Rakúska lektorka nemeckého jazyka, didaktiky jazyka a nemeckej a francúzskej iteratúry

viac

DOC. MARKÉTA ŠTEFKOVÁ PHD.

Venuje sa právnemu tlmočeniu z a do holandčiny


viac

MGR. TAJANA HEVESIOVÁ.

Interná doktorandka

​​​viac

DOC. PETRA MILOŠOVIČOVÁ PHD.

špecializuje sa na interkultúrny manažment, preklad, nederlandistiku a germanistiku


viac

FOTKA Milosovicova Petra Doc. .jpg
 

Stať sa

PROFESIONÁLNYM TLMOČNÍKOM

 

O KATEDRE

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Jej začiatky siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti. 

 

KONTAKT

Adresa: 
Gondova 2,

811 02
Bratislava

Sekretariát

Mária Strížová
(č. dv. 256, 2. poschodie)

Tel:       02/9013 2147

E-mail: kgn@fphil.uniba.sk

   maria.strizova@uniba.sk

                                                              

Stránkové hodiny: 

Pondelok:         09:00 – 12:00
Utorok:             09:00 – 12:00

Streda:             09:00 – 12:00
Štvrtok:            09:00 – 12:00

Správa bola úspešne poslaná

Knižnica:

miestnosť č. G237 tu sa nachádza germanistická knižnica

POZOR!!!

Knižnicu, ale spravuje Slovanský seminár,

viac info: Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č.234 (Slovanský seminár)

Tel: +421 2 913 2190